Historia Plone CMS w skórcie

Artykuł przybliża w skrócie historię Plona oraz zawiera opis najważniejszych zmian dokonywanych między poszczególnymi wersjami systemu.

Powstanie koncepcji i pierwsze prace nad projektem systemu CMS napisanego w Pythonie i w oparciu o serwer aplikacji Zope miały miejsce w 1999 roku. Twórcami byli Alexander Limi i Alan Runyan.

Pierwsze wydanie systemu CMS Plone nastąpiło w 2001 roku i doczekało się ponad 15 000 pobrań.

Wersja 2.0 wydana w 2004 roku wniosła wiele zmian, wprowadzając m.in. framework do budowania własnych typów treści w postaci produktu Archetypes. Od momentu wydania Plona w wersji 2.1 (działającej z Pythonem 2.3) w 2005 roku, systematycznie postępował rozwój systemu. W 2006 roku została wydana wersja 2.5, która niosła ze sobą przejście na Pythona 2.4. Wprowadziła również, dzięki produktowi Five, możliwość wykorzystania technologii z Zope 3 – komponentowej architektury (Zope Component Architecture).

Kolejnym dużym krokiem była wersja 3.0, której premiera nastąpiła w 2007 roku. Wydanie miało na celu uczynienie pracy z Plone bardziej wydajnej oraz wniosło wiele istotnych funkcjonalności. Były to między innymi: wersjonowanie treści, mechanizm blokowania treści poddawanej edycji, czy nowy mechanizm portletów, umożliwiający kontekstowe zarządzanie nimi. Kolejne wersje – 3.1, 3.2 oraz 3.3 – wydawane na przestrzeni lat 2008 – 2009 niosły ze sobą dalsze rozszerzenia w funkcjonalności oraz przejście na dystrybucje w postaci pakietów (python eggs). Wersja 3.3.4. działała na Pythonie 2.4.3+, w oparciu o Zope 2.10.4+.

W sierpniu 2010 roku została wydana wersja 4.0 działająca na Zope 2.12 (w pełni dystrybuowanym w postaci pakietów python eggs) i Pythonie 2.6 – szybszym i cechującym się lepszym zarządzaniem pamięcią. W Plonie 4 dane w postaci plików binarnych są domyślne przechowywane w systemie plików. Jednak najważniejsze zmiany tego wydania dotyczą wzrostu wydajności działania systemu. Więcej informacji na temat Plone 4 zostanie przedstawione w kolejnym artykule.