Co nowego w Plonie 4?

Data publikacji: 2011-08-17, Autor: Radek Jankiewicz
w kategorii:
Mimo, że Plone 4 został wydany już jakiś czas temu - w sierpniu 2010 roku, warto wspomnieć o zmianach, które zostały zawarte w tej wersji.

Wersja 4.0 została wydana 1 sierpnia 2010 roku i wniosła wiele zmian i usprawnień w stosunku do wersji 3.x. Głównym założeniem tego wydania była poprawa szybkości Plona oraz zwiększenie prostoty obsługi, poprzez uproszczenie interfejsu użytkownika. Ponadto wersja 4.0 miała oferować łatwy proces upgradowania z wersji 3.x.

Znaczący wzrost szybkości

Wersja 4 systemu Plone przyniosła znaczący - ok. 50% - wzrost szybkości w stosunku do wersji 3. Poprawiona została zarówno szybkość generowania stron dla niezalogowanego, jak i zalogowanego użytkownika. Na wykresie [1] przedstawione zostało porównanie osiągów Plona 3 i Plona 4:

porównanie wydajności plona 3 i plona 4
[1] Porównanie wydajności Plona 3 i Plona 4

Na wykresie [2] z kolei przedstawione zostało porównanie szybkości wersji 4 systemu z poprzednimi wersjami - 3.3 oraz 2.5 w przypadku wielu jednoczesnych użytkowników:

Wzrost szybkości odpowiedzi w Plonie 4
[2] Wzrost szybkości odpoewiedzi przy wielu jednoczesnych użytkownikach

Można zaobserwować, że wraz ze wzrostem liczby jednoczesnych użytkowników, wzrost szybkości kolejnych wersji Plona jest coraz większy. Powyżej 10 użytkowników różnica między wersją 4.0 a wersją 3.3 jest niemal dwukrotna.

Wykres [3] prezentuje porównanie wydajności Plona z innymi popularnymi open-source'owymi systemami CMS. Należy wziąć pod uwagę, że w przypadku wszystkich porównywanych systemów, testowanie zostało dokonane przy ich domyślnych ustawieniach, a więc z wyłączonym cache'owaniem. Przy odpowiednich ustawieniach cache'owania można wielokrotnie zwiększyć uzyskiwaną wydajność. Byłaby jednak testowana wydajność systemu cache'ującego, a nie samego systemu CMS.

Porównanie szybkości plona z innymi systemami cms
[3] Porównanie szybkości Plona z innymi systemami CMS

Jak można zaobserwować, Plone przewyższa pod tym względem swoich rywali, a wraz z wydaniem wersji 4.0 przewaga ta stała się znacząca.

W celu osiągnięcia tak znacznej poprawy wydajności, w Plonie 4 dokonano wielu optymalizacji. Zmieniono domyślną implementację Folderu, która obecnie jest reprezentowana przez drzewo binarne, dzięki czemu nie występuje problem ze spadkiem wydajności, w przypadku, gdy folder zawiera dużą liczbę elementów. Ponadto zredukowano zużycie pamięci, przede wszystkim dzięki działaniu Plone 4 na Pythonie w wersji 2.6 (Plone 3.x działał z Pythonem 2.4), w którym została poprawiona obsługa pamięci. Oprócz tego pliki binarne (pliki audio, video, dokumenty pdf, ...) domyślnie przechowywane są w systemie plików, zamiast w bazie danych. Podczas uploadowania lub wysyłania plików binarnych zużywane jest o wiele mniej pamięci, co pozwala na zmniejszenie rozmiarów samej bazy.

Zmiany w interfejsie użytkownika

Tym, co od razu rzuca się w oczy, jest zmiana domyślnego motywu. Nowy motyw (przedstawiony na rys. [4]) cechuje się przede wszystkim prostotą i przejrzystością.

Sunburst Theme
[4] Nowy domyślny motyw - 'Sunburst Theme'

Do zalet nowego motywu należy również łatwość w jego dostosowywaniu i rozbudowie oraz kompatybilność z wieloma przeglądarkami (nawet tak starymi jak IE6). Wykorzystany został nowoczesny układ siatkowy (grid layout), zaadoptowany z budowanego dla Plona 5 systemu Deco.

Kolejną zmianą jest zintegrowanie frameworku jQuery Tools do wyświetlania i obsługi okienek dialogowych (na rys. [5]) czy AJAX-owych formularzy, w celu zwiększenia użyteczności i dostępności interfejsu użytkownika.

jQuery Tools popup
[5] Okienko dialogowe wyświetlane przy użyciu jQuery Tools

Domyślnym graficznym edytorem w Plonie 4 został TinyMCE (na rys. [6]) - intuicyjny, posiadający bogaty zestaw narzędzi i łatwo rozszerzalny dzięki systemowi pluginów opensource'owy edytor.

TinyMCE
[6] Edytor TinyMCE

Upgrade do wersji 4

Jak już zostało wspomniane - Plone 4 miał z założenia cechować się łatwością w aktualizacji z wersji 3.x. Podczas uporządkowywania infrastruktury i udoskonalania kodu - wszędzie, gdzie było to możliwe, została zachowana wsteczna kompatybilność. Dzięki temu, dokonanie upgradu systemu do wersji 4 jest niezwykle gładkie i cieszy się opinią najłatwiejszego upgradu pomiędzy kolejnymi wersjami Plona w historii.

Pozostałe udoskonalenia

Oprócz przedstawionych powyżej zmian, szczególnie widocznych dla użytkownika, Plone 4 niesie ze sobą wiele mniejszych usprawnień. Dzięki nim prowadzenie prac deweloperskich w Plonie stało się bardziej komfortowe. W porównaniu z poprzednimi wersjami został znacznie skrócony czas startowania instancji.

Kolejne wydania

Kolejne większe wydanie - Plone 4.1 zostało oficjalnie opublikowane w sierpniu 2011 roku i niesie ze sobą kilka nowych funkcjonalności. Główną zmianą jest to, że działa w oparciu o Zope 2.13, który posiada pełne wsparcie dla WSGI. Obecnie trwają prace nad wydaniem wersji 4.2, która również będzie zawierała nowe funkcjonalności, oraz wersji 5 posiadającej wspomniany, rewolucyjny interfejs Deco.

 


Źródła:

Artykuł został napisany w oparciu o informacje ze strony: http://plone.org/products/plone/features
Wykresy [1], [2] i [3] na podstawie wykresów ze strony: http://plone.org/products/plone/features