Literatura

Dział zawierający informacje na temat literatury dotyczącej Plona.

A Users Guide to Plone

Podręcznik użytkownika dla Plone 4, opisujący domyślną funkcjonalność tego systemu. Książka jest napisana specjalnie dla tych, którzy używają Plona na co dzień w celu tworzenia i publikowania treści. Lektura dostępna do pobrania za darmo w formacie PDF.

Professional Plone Development

Celem tej książki jest przedstawienie najlepszych praktyk programowania w Plonie, koncentrując się na Plone 3.0. Obejmuje ona aspekty przygotowywania sobie odpowiedniego środowiska deweloperskiego, dostosowywania wyglądu Plona, tworzenia nowych typów treści i formularzy. Jest to obowiązkowa lektura dla każdego, kto chciałby dobrze poznać Plona od strony deweloperskiej i zacząć samemu programować w tej technologii.

Practical Plone 3: A Beginner's Guide

Książka zawiera praktyczne porady dla użytkowników, którzy rozpoczynają swoją znajomość z budowaniem serwisów w oparciu o Plone. Przedstawia proces instalacji, podstawowe czynności administracyjne, tworzenie własnych typów treści, motywów graficznych, proces wdrożeniowy oraz sprawy związane z optymalizacją.

Theming for Plone 3

Książka przedstawiająca dobre praktyki w tworzeniu własnych motywów graficznych w Plonie. Opisane zostało w niej m.in. tworzenie widoków w systemie szablonów Zopa - ZPT, tworzenie własnego produktu zawierającego motyw graficzny dla Plona, czy dokonywanie zmian w viewletach i portletach Plona.

Plone for Education

W książce został dogłębnie przedstawiony temat wykorzystania Plona w edukacji. Na podstawie 11 przypadków użycia, można dowiedzieć się, jak w efektywny sposób przystosować Plona do pełnienia roli portalu edukacyjnego. Miałby on dawać kadrze przyjemność z użytkowania, równocześnie zwiększając wydajność pracowników i zaangażowanie studentów.