Plone dla Lasów Państwowych

Jednostka rządowa zleciła wdrożenie nowego CMS zgodnie z wymogami Klienta w oparciu o Plone, Django i inne frameworki Python. Usługa Python CMS Solutions okazała się najlepszym rozwiązaniem.

Klient

Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych jest jednostką państwową. Dziesięciolecia doskonalenia doprowadziły do tego, że opiera się na zasadzie samofinansowania. Ma za zadanie ochronę polskich lasów, będących cennym środowiskiem naturalnym. Zwiększa także zasoby leśnie kraju, wzbogaca skład gatunkowy roślin i gospodaruje zwierzynę leśną. Uzyskuje dobrej jakości surowiec drzewny i jednoczośnie zachowuje trwałość lasów.

Potrzeba

Z biegiem lat pojawiły się coraz większe potrzeby, które należało zaspokoić. Rozwój i dostępność Internetu spowodowały zwiększenie ilości odwiedziń strony internetowej Lasów Państwowych. Jednostka, dbając o swój wizerunek, potrzebowała wdrożyć nową szatę graficzną, która mogła odpowiadać współczesnemu użytownikowi. Poprzez większą liczbę gości na stronie, pojawiły się problemy z wydajnością. Szukano rozwiązań, które pozwolą zarówno zmienić wygląd, jak i usprawnić działanie. Po rozpatrzeniu różnych opcji, wybrano nowoczesną technologię Plone i zdecydowano o migracji danych do jej najnowszej wersji. Pojawiła się potrzeba wykwalifikowanych programistów, zdolnych do przeprowadzenia ważnej dla jednostki państwowej operacji.

Rozwiązanie

Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych niewątpliwie stawia na profesjonalizm. Jako poważna organizacja, nie może sobie pozwolić na niedociągnięcia. Z tych względów wybrała firmę STX Next Python Experts do realizacji zadań, związanych z ulepszeniem strony internetowej w ramach usługiPython CMS solutions (Plone). Programiści wykorzystali własny skrypt autorski w celu migracji danych do Plone 3. Jako profesjonaliści zaoferowali hosting na dedykowanym serwerze. W celu zaspokojenia potrzeb wizualnych, a także wydajnościowych wprowadzono nową architekturę, uwzględniającą Varnish proxy cache. Lasy Państwowe to serwis rozwijający się, który pozyskuje wciąż nowych użytkowników i do jego rozwoju wykorzystano usługę Python on demand.

Rezultaty

Zauważalnym rezultatem stało się utworzenie strony http://www.lasy.gov.pl/. Zadowolenie klienta zaowocowało hostingiem w STX Next od 2009r., brakiem problemów z dostępnością i wydajnościa, a także ciągłą współpracą. Nowoczesna strona, oparta na najnowszych technologiach jest wizytówką Lasów Państwowych w Polsce i na świecie.