Czym jest Zope 3 i jaki ma związek z Plonem?

Wygląda na to, że istnieją dwie różne wersje Zopa - Zope2 i Zope 3 i obie są rozwijane. Dlaczego nie mogę zainstalować Plona na Zopie 3?

Zope 3 miał początkowo być zupełnie nowym projektem, wykorzystującym doświadczenie zdobyte na Zopie 2, jednak napisanym niezależnie i zupełnie od nowa. Zope 3 nie osiągnął jednak nigdy szerokiego zastosowania i nie zastąpił Zopa 2. Zamiast tego wiele części Zopa 3 było stopniowo włączane do Zopa 2, natomiast sam Zope 3 ewoluował w kierunku frameworku znanego jako BlueBream. Zope 2 natomiast jest przez cały czas aktywnie rozwijany, wykorzystując (podobnie jak BlueBream) zestaw komponentów dostarczany przez zbiór bibliotek Zope Toolkit.

Co to oznacza dla mnie?

Zope 3 już nie istnieje. Nie stał się "nowszą wersją Zopa 2". Zope 2 jest nadal aktywnie rozwijanym projektem. Plone wykorzystuje Zope 2, który wchłonął wiele technologii i technik kodowania, a które były początkowo rozwijane dla Zopa 3.

Używając Plona nie musisz się martwić "Zopem 3". Spotkasz się z niektórymi fragmentami zbioru bibliotek Zope Toolkit jako części Zopa 2.

Więcej informacji

Jeżeli jesteś mocno zainteresowany tym tematem - poniżej znajdziesz linki do angielskojęzycznej literatury z nim związanej: