Jak sprawdzić jakiej wersji Plone używam?

Gdzie mogę zobaczyć jakie wersje Plone'a/Zope'a/Pythona mam zainstalowane?

Zaloguj się do Plone'a jako admin.

Plone 2.1 i nowsze

  • Wejdź do Ustawienia witryny

Na dole strony wyświetlona jest informacja o wersjach (na przykład):

Przegląd wersji
Plone 2.1.2,
Zope (Zope 2.8.6-final, python 2.3.5, linux2),
Python 2.3.5 (#1, Nov 9 2005, 05:59:32) [GCC 3.4.4 20050721 (Red Hat 3.4.4-2)],
PIL 1.1.5